Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajina zázraků s Ho’oponopono

18. 2. 2010

Aneb nástroje pro reformátování podvědomí pomocí Ho’oponopono a "zákonů přitažlivosti"

Čínské přísloví praví: „Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním nesmělým krokem“ – pojeďte ho s námi udělat do Borovice u Mnichova Hradiště v Českém Ráji! Můžete se zúčastnit buď celého víkendu s dalším dobrovolným programem ve společnosti členů a příznivců Nové Země (cena pro účastníky víkendu 180,- Kč), nebo jenom sobotního semináře Krajina zázraků (sobota 10-12 hod. a 14-16 hod., polední přestávka k využití hledání vhodných obrázků, příp. individuálním konzultacím, cena 600,- Kč).

Čím se na semináři budeme zabývat?

Svoje problémy a bolestné vzpomínky si neustále přehráváme nejprve v mysli, a pak se kolem nás zhmotní a my si připadáme jako oběti okolností. Nejsou to ale programy jenom naše osobní, jsou uloženy v kolektivním energetickém poli, kde je společně sdílíme v našem vědomí. Proto platí slova o tom, že co učiníme pro sebe, učiníme možným i pro celý okolní svět.

Tady na té planetě jsme dostali dar svobodné vůle, která v tomto případě spočívá ve volbě, zda chcete pokračovat v naprogramovaných scénářích, anebo vzít režii svého života do vlastních rukou.

Zvolíte-li si druhý případ, chcete se zřejmě pohnout z místa, které vám nevyhovuje či nesvědčí. K tomu potřebujete konkrétní zaměření, vizi. Lepší koncentrace na vaši nejlepší možnou budoucnost lze získat několika způsoby, např. mít vždy s sebou napsané své cíle a seznam potřeb k jejich naplnění (koláže svých vnitřních krajin si budeme dělat třeba na víkendu v Borovici), nebo pravidelně (nejlépe před spaním, kdy býváme v průběhu celého dne nejuvolněnější) poslouchat motivační nahrávky a meditace na osobní přeprogramování podvědomé mysli (tomu se na Borovici budeme také věnovat, a navíc připravuji ukázky na mp3).

Běžný tranz a programování podvědomí

Možná jste se z různých na sobě nezávislých zdrojů dočetli, že průměrní lidé tráví až 70% svého času v jakémsi tranzu, kdy se v duchu vracejí k minulým zážitkům, ať již negativním, nebo pozitivním, a/nebo rozjímají o budoucnosti. Jenom velice málo času věnují bdělé pozornosti tomu, co právě dělají a jak se právě cítí.

Ve stavu tranzu dochází k dvěma zajímavých věcem, a to jednak tomu, že se stáváme mnohem přístupnějšími informacím, jež vnímáme svými vnějšími smysly, především to,  co slyšíme a vidíme. Této přirozené vlastnosti našeho podvědomí hojně využívají např. reklamy a zprávy v médiích k naprogramování společnosti a „přístupů zdravého rozumu k tomu, co nazývají realitou“; dosahují toho pomocí obrazů krásných lidí, pestrého a barevného prostředí, nakažlivého veselí a spokojenosti – nebo naopak vzbuzováním strachu a obav, neposlechnete-li je – a to dostatečně dlouho, aby se vám jejich záměr vryl do podvědomí a vy podle něj jednali jako robot. Následkem toho začínáme jednat automaticky a stereotypně, a to je to, co se od člověka systémem vyžaduje: aby byl dobrým otrokem a nijak moc o sobě, svém životě a možnostech samostatně nepřemýšlel.

My však můžeme tohoto přirozeného nastavení využít v prospěch svůj, a tím i v prospěch Stvořitele a potažmo i celého světa. Abychom mohli začít, je zapotřebí si uvědomit, že naše podvědomí dělá přesně to, co mu povíme, a to i v případě, že se jedná o nebezpečné či autodestruktivní chování.

Možná se vám zdá, že to vypadá dost děsivě, když musíme dělat to, k čemu jsme naprogramováni. Prvním a nezbytným krokem je však připustit si to, a pak se začít soustředit na to, co opravdu chceme. Abychom pro to utvořili ve své mysli potřebný prostor, musíme nejprve z ní vymazat staré programy, které nás stahují zpátky do starých scénářů.

Ho’oponopono - mír v duši

Jedna z nejůčinějších technik, je stará havajská metoda léčení zvaná Ho’oponopono. Ta  předpokládá 100% převzetí své zodpovědnosti za vlastní život, kdy projevujeme vlastní vůli směrem ke Stvořiteli přiznáním, že litujeme všeho, co se v nás děje, a že vnímáme a prožíváme svět právě tak, jak ho prožíváme.

Zdroj naši prosbu přijme, a na oplátku za naše pokání nám sešle duchovní a mentální energii, která začne neutralizovat naše problematické vzpomínky, přesvědčení a přístupy, které nám způsobují problémy. Tím se naše mysl vyprázdní, a my můžeme začít naslouchat inspiraci pocházející od Božského zdroje.

Mysl může sloužit jenom jednomu pánovi: buď naší paměti přehrávající donekonečna naše problémy a snahy o jejich „účinná a rozumná“ řešení, nebo může sloužit Božskému zdroji, od nějž nám přichází inspirace a povznesení, namísto srážení a vyčerpávání našimi starými nefunkčními programy.

Ale pozor, abychom nesměšovali očistu s očekáváními! Nečistíme svoji mysl proto, abychom se spasili, nebo abychom manipulovali se svým osudem. Čistíme se proto, abychom získali prostor pro nezkreslené informace ohledně toho, čeho můžeme v životě dosáhnout a jak žít v klidu a míru, a to jak vnitřním, tak i vnějším.

Kolikrát totiž nevíme, co je pro nás v dané situaci to nejlepší, co nás posune blíž ke světlu, a nevědí to ani žádní astrologové, kartářky, vědmy či jasnovidci. To, jaké výsledky nás čištěním čekají, ví jenom náš Stvořitel – a to od nás vyžaduje pokoru, nikoli žádosti o odpustky a zajištění protekce do nebe. Naším úkolem je kajícně (ale důstojně) požádat o odpuštění, a Zdroj pak udělá zbytek práce, který je potřeba udělat.

© Ivana Muková, 2010 (www.ivanamukova.estranky.cz)

Obrazek