Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bratislava 29.9.2011: Konferencia nového vedomia

23. 9. 2011

KONFERENCIA NOVEHO VEDOMIA: ŹIVOT V NOVEJ DIMENZII

Bratislava, 29.9. 2011 v čase 9.00 do 19.00 hod.

Miesto konferencie: EXPO pavilón INCHEBA Bratislava,
Viedenská cesta 3-7 Bratislava, Petržalka
počas veltrhu EZOTERIKA

Program konferencie:

8.30 - 9.00 registrácia účasníkov konferencie, vstup Len na pozvánky
9.00 - 13.00 zahájenie a 1.časť konferencie
13.00 - 14.00 obed pre účastníkov konferencie v areále Incheby
14.00 - 18.00 2. časť konferencie
18.00 - 19.00 panelová diskusia
19.00 - záver konferencie

Témy konferencie:

Rozvoj ľudského vedomia v súčasnosti a Po roku 2012
Transformačné zmeny do a Po roku 2012 a ich vplyv na človeka a Zem
Planéta Zem a životné prostredie budúcnosti
Stav základných, prírodných zdrojov na Zemi a zdravie človeka
Nová doba, nový život a nové vzdelávanie
Globálne oteplenie, zmeny podmienok života na Zemi Po roku 2012
Magnetizmus , magnetické pole Zeme a jej vlyv na ľudské vedomie
Posun magnetických pólov a jeho dopad na život na Zemi
Planéta Zem Po roku 2012 a z hľadiska vesmíru
Astológia Po roku 2012
Vesmírne cykly a ich vplyv na život a ľudské vedomie
Budúcnosť ľudstva na Zemi, nové usporiadanie sveta a jeho vply na človeka
Iné /podľa záujmu možné vložiť ďaľšiu tému/

Pozvaní hostia konferencie:
SILVANO PAOLUCCI, JUDIT KOVÁCS, Mag.HEINZ HERZEG,
MILAN CALÁBEK, KATEŘINA MOTYČKOVÁ,
IVANA MUKOVÁ, ALŽBETA ŠORFOVÁ, IVO DANEK,
KAREL KŘÍŽ, JUDITA PESCHLOVÁ,
VIERA ČERNUŠKOVÁ, VLADIMÍR ČERVENÁK,
ROBERT GEIST, Ján BÁLINT, Ing.Jozef ZVARA, RNDr.: MONIKA KAŠOVÁ,
TOMÁŠ LAJMON, Dr. Emil PÁLEŠ, ANNA GALOVIČOVÁ, AVENALIS,
ĽUKA A PETER WEISS.

Sprievodnou akciou konferencie bude prezentácia diel významného českého maliara
Zdenka HAJNÉHO.

Organizátor konferencie HARMONIA Bratislava is vyhradzuje právo
upraviť program konferencie, zašle pozvánky účastníkom konferencie na požiadanie,
V prípade záujmu je potrebné zaslať obratom vyplnenú prihlášku v prílohe.

Uzávierka účastníkov bude 15.9. 2011.

Materiály z konferencie budú spracované do bulletinu, ktorý bude sprístupnený
verejnosti, publikovaný a ďalej so súhlasom autorov rozmnožovaný ako DVD materiál. Ku konferencii sa uskutoční aj tlačová konferencia so zástupcami médií

Dagmar Weissabelová, organizátorka konferencie, tel: 00421 944243728

 

dagmarwe@gmail.com

http://novevedomie.blogspot.com/